Kulttuurikongin yhteistyökumppanit

RISE Rikosseuraamuslaitos

Rise valmentaa asiakkaitaan rikoksettomaan elämäntapaan

Rikosseuraamuslaitos huolehtii osaltaan yhteiskunnan turvallisuudesta ylläpitämällä laillista ja turvallista seuraamusten täytäntöönpanojärjestelmää. RISE pyrkii vähentämään uusintarikollisuutta ja katkaisemaan asiakkaidensa syrjäytymiskehitystä.

Rikosseuraamuslaitoksen toiminta pohjautuu suomalaisessa yhteiskunnassa tärkeinä pidettyihin arvoihin: ihmisarvon kunnioittamiseen ja oikeudenmukaisuuteen. Työtä ohjaa käsitys yksilön mahdollisuudesta muuttua ja kasvaa.

Suomen Punainen Risti

Suomen Punainen Risti – yksi suomen suurimpia kansalaisjärjestöjä

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. SPR auttaa ihmisiä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Toiminnassa on mukana noin 40000 vapaaehtoista, 80000 jäsentä, 100000 säännöllistä lahjoittajaa ja 132000 verenluovuttajaa. SPR kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja huolehtimaan toisistaan.

Suomen punaisen ristin vankilavierailijat ovat odotettuja vieraita vankilassa

Vankilavierailijatoiminnan tavoite on edistää inhimillisyyttä sekä rikoksesta tuomittuihin kohdistuvaa ymmärtämystä suomalaisessa yhteiskunnassa. Ideana on antaa vangille mahdollisuus solmia ihmissuhde vankilan ulkopuoliseen ihmiseen vankeusaikana. Täten tuetaan vangin sosiaalista kehitystä ja vuorovaikutustaitoja, eli annetaan eväitä pärjätä paremmin vankilan ulkopuolisessakin eämässä.

Toimintaan pääsee mukaan käymällä SPR:n ystäväkurssin ja vankilatoimintaan räätälöidyn vankilavierailijakurssin.

Toiminta on vapaaehtoistyötä. Vangin luona vieraillaan sovitusti pari kertaa kuukaudessa tai järjestetään ryhmätoimintaa.

Mielenterveyden keskusliitto

MKTL:n toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, tasavertaisuuteen ja vertaistukeen

Mielenterveyden keskusliitto on valtakunnallinen kansalaisjärjestö. Se toimii mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheistensä etujen valvojana yhteiskunnassa.

MTKL toimii asiantuntijana moninaisissa mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä. Toiminnassa kehitetään palveluja yhdistäen kokemusasiantuntemusta ja ammatillisuutta.