Mitä Kulttuurikongi tarjoaa yhteistyökumppaneilleen?

Suomi on jo vuosia ollut kansalaisjärjestöjen luvattu maa. Uhkapelaaminen mahdollistetaan Veikkauksen laillisen monopolin myötä ja tuotoista huomattava osuus siirtyy STEAN:n kautta jaettavaksi yleistä hyvää edistäville kansalaisjärjestöille. Monissa järjestöissä toiminta nojaa vapaaehtoistyöhön ja vertaistoimintaan. Ihmisillä on tarve kuulua erilaisiin yhteisöihin ja sosiaalinen vuorovaikutus on usein vaivattomampaa, kun ihmisiä yhdistää vastaavat elämänkokemukset tai –haasteet.

Useilla järjestöillä on monen vuoden ammatillinen kokemus kohderyhmänsä haasteista ja tuen tarpeesta. Järjestöt tarjoavat erilaisia vertaispohjaisia keskusteluryhmiä tai vaihtelevaa toimintaa vertaisten kanssa. Tarjonta saattaa olla hyvinkin laaja ja monipuolinen, jos vain osaa etsiä ja vertailla eri paikkojen toimintaa. Mitä Kulttuurikongi siis pystyy tarjoamaan vankiloille ja järjestöille, mitä heidän omaan toimintaansa ei olisi jo sisällytetty?

Kulttuurikongin vertaistoiminnassa hyödynnetään kulttuuripajamallia, joka poikkeaa monesta vertaistoiminnasta siinä, että toiminnassa painotetaan nimenomaan toiminnallisuutta, ei vertaisuutta keskustelun myötä, sekä osallistujien omaa halua ja kykyä tuottaa toimintaa ja päättää sen muodosta. Emme halua esitellä erilaisia toimintamuotoja ja pyytää valitsemaan niistä yksi, vaan haluamme kysyä osallistujilta: “mitä Sinä haluat tehdä?” Ja löytää keinot sen toteuttamiseksi. Emme halua opettaa tai ohjata kyseistä toimintaa, vaan haluamme tukea osallistujia toteuttamaan ja ohjaamaan kyseistä toimintaa itse. Haluamme juurruttaa vertaisohjaajatoiminnan helposti toteuttavaksi osaksi järjestöjen omaa toimintaa ja lopulta tehdä oman osallistumisemme siihen tarpeettomaksi. Siihen asti kuljemme rinnalla mukana, järjestöä, toimintaa ja sen osallistujia tukien.

Kulttuuripajamallin ajatus on yksinkertainen, mutta oivaltava. Osallistuminen on tehty mahdollisimman helpoksi ja houkuttelevaksi. Vertaisuutta osallistujien kesken on helppo kokea vastaavien elämänkokemusten takia, mutta vaikeita asioita ei tarvitse jakaa ryhmän toiminnallisen luonteen vuoksi. Toiminnan muotoon ja toteuttamistapaan voi helposti itse vaikuttaa ja toimintaan voi osallistua joko osana ryhmää tai vertaisohjaajana. Usein ryhmään osallistuminen herättää kiinnostuksen vertaisohjaajakoulutuksesta.

Kulttuurikongin ensimmäinen verkkopohjainen vertaisohjaajakoulutus käynnistyy helmikuussa. Vetäjänä toimii Teppo Tolvanen Niemikotisäätiön Kulttuuripaja Elviksestä ja koulutukseen osallistuu Kulttuurikongin työntekijät sekä työntekijöitä että osallistujia Kris Tampereelta ja Kris Satakunnasta. Laajennamme jatkuvasti toimintaamme ja aloitamme uusia vertaisohjaajakoulutuksia rikostaustaisten henkilöiden kanssa töitä tekevien järjestöjen ja tahojen kanssa aina tilaisuuden tullen. Kulttuurikongin kodissa, Kukunori ry:ssä, suositaan rohkeaa kokeilevaa kulttuuria, eli vaikka toimintamme perustuu kulttuuripajamalliin, olemme aina valmiita ideoimaan ja löytämään uusia tapoja soveltaa mallia vastaamaan erilaisia tarpeita. Suosittelemme siis lämpimästi ottamaan yhteyttä, jos kohderyhmämme kohtaavat ja kulttuuripajamalli voisi olla osa myös teidän toimintaanne.