Merkityksellisen toiminnan voima

Kulttuuripajatoiminta voi tuoda elämään uutta potkua, uutta virtaa, uusia merkityksiä. Ohjattua toiminnallista vertaistukimallia on systemaattisesti kehitetty vuodesta 2009 lähtien. Malli tunnetaan myös nimillä kulttuuripajamalli ja GFP-malli (Guided Functional Peer Support Model). Toimintamalli kehitettiin aikanaan Niemikotisäätiön ELVIS-hankkeessa, jota Raha-automaattiyhdistys (RAY) rahoitti (2009-2011). Nyt kymmenen vuotta myöhemmin kulttuuripajoja on toiminnassa monia, mm Helsingissä, Kajaanissa, Tampereella, Jyväskylässä, Porissa […]